11/12/13 Augustus 2023 | Kortrijk - BE 11/12/13 Aug

low impact

Festivals hebben een grote impact op onze leefomgeving. Denk aan de verplaatsing van de bezoekers, het opwekken van energie via dieselgeneratoren en de bergen afval die achterblijven op de weide en op de camping. Wist je dat een gemiddelde festivalhanger 2 kg afval achterlaat?

Alcatraz wil de impact van 3 dagen steengoede muziek zo veel mogelijk beperken en neemt dit jaar concrete stappen naar een duurzamer festival. Zonder wollige taal, maar met concrete, positieve acties. Gezamenlijk inspanningen van veel partners én van de festivalganger zelf kunnen een groot verschil maken.

ECO-coins voor een proper festivalterrein en andere nieuwe duurzame initiatieven

Bekers, petflesjes en blikken zullen bij deze editie optimaal en selectief worden ingezameld. Bezoekers krijgen bij de start van het festival een ECO-coin. Deze kan gebruikt worden om een drankje te bestellen aan de normale prijs. Bij bestelling van een volgende consumptie kan een lege beker terug aan de barmedewerker worden afgegeven en kan een nieuw drankje gekocht worden aan de standaardprijs. Bij verlies of niet terugbezorgen van een beker, wordt een halve jeton extra aangerekend. Wil je even niets dringen dan de beker ingeruild worden voor een ECO-coin. Op het einde van de festivaldag kunnen bezoekers de laatste beker/ECO-coin inruilen voor een uniek Alcatraz gadget.

eco coins

Hierdoor verwacht Alcatraz meer dan 400 000 bekers uit het restafval te houden en deze hoogwaardig te recycleren in samenwerking met afvalpartners. Ook ander afval dat na het festival blijft liggen, wordt optimaal gesorteerd en gerecycleerd.

Samen met partners werden duurzame keuzes gemaakt met een serieuze impact in deze editie. De organisatie van Alcatraz nam de duurzaamheidexperts van SURA IMPACT onder de arm om dit in goede banen te leiden, ambities scherp te stellen en partners te betrekken.

 • Er wordt gestreefd naar een lager energieverbruik door lokale en groene opwekking. Zo worden enkele generatoren voorzien van battery packs met PV-installatie waar mogelijk.
 • Meer vegetarische en lokale voeding verlaagt de food-footprint dit jaar stevig. Voedselresten worden vermeden of uitgedeeld aan lokale organisaties.
 • Er wordt onderzocht hoe transport met de auto kan verminderd worden en meer festivalgangers met trein, bus of fiets of carpool tot op de weide kunnen geraken.
 • Naast bekers, wordt ook ander afval dat blijft liggen op de weide of op de camping optimaal gesorteerd.
 • Meten is weten: In 2022 worden water, energie en afval stromen gemeten. Uit de analyse van deze resultaten volgt een stapsgewijze impact voor de komende jaren. De software van Carbon+Alt+Delete zal de CO2 zal de voetafdruk van Alcatraz in kaart brengen en het mogelijk maken jaar na jaar dichter bij een CO2-neutraal festival te geraken. (of andere ambitie uitspreken?)
 • Dankzij de samenwerking met Kamping Kitch is de footprint van materiaal, transport en opbouw veel lager. Ook met de Stad, de omliggende buurten en lokale NGO’s worden partnerships gesloten om overlast te vermijden en het terrein en de omliggende natuur geen schade te berokkenen.
 • De Alcatraz camping wordt groener en properder:
  • De organisatie raadt iedereen aan om zorg te dragen voor zijn spullen en tenten en ander kampeermateriaal terug mee te nemen naar huis. Spullen die niet worden meegenomen, kunnen op in de Donation pit gelegd worden en worden geschonken aan CAW Zuid-west-Vlaanderen, die onder andere voor de daklozen opvang in Kortrijk zorgt.
  • Achtergebleven tenten worden door de organisatie UNIEKSTUK opgehaald en getransformeerd naar verkleedkledij en strandobjecten voor kinderen.
  • Overschot van voedsel (hoofdzakelijk van de ontbijtpakketten) zal na het festival door de Voedselbank West-Vlaanderen opgehaald worden.
  • Festivalgangers die afval op de camping sorteren en inzamelen krijgen per volle vuilzak een gratis kop koffie.